Playful Igualada

Què és?

IGUALADA s’ha adherit a la xarxa de transferència de bones pràctiques URBACT Playful Paradigm II, un projecte amb el qual al llarg de l’any s’està treballant amb l’objectiu de detectar necessitats per poder tenir una ciutat més jugable, inclusiva i sostenible. La finalitat principal de les actuacions amb el projecte URBACT Playful Paradigm a Igualada és l’enfocament lúdic de les zones urbanes i zones verdes i estudiar el bon ús d’aquestes zones per a la inclusió i la participació.

Pretenem treballar perquè el joc s’entengui com una eina per promoure la inclusió, la participació, l’educació, la salut i el benestar.

URBACT PLAYFUL PARADIGM II

URBACT és un programa de cooperació territorial europeu que promou, a través de l’establiment de xarxes, processos d’aprenentatge i intercanvi entre ciutats, el desenvolupament urbà sostenible i la cerca de solucions pràctiques innovadores i sostenibles que integren la dimensió econòmica, social i mediambiental, per fer front als desafiaments urbans, integrant i millorant les polítiques urbanes i de cohesió.

Igualada s’ha adherit al Projecte europeu URBACT Playful Paradigm II, un projecte liderat per la ciutat italiana d‘Udine. La resta de ciutats que participen en aquest projecte són Jegalva (Lituània), Grosuplje (Eslovènia) i Lousa (Portugal).

URBACT Playful Paradigm II augmenta la capacitat de les ciutats per respondre als reptes globals, promou la inclusió, la solidaritat intergeneracional, la resiliència i els estils de vida saludables. El joc és un assumpte seriós i pot marcar la diferència per millorar les ciutats del futur. El paradigma lúdic ajuda a repensar el benestar de la comunitat i és adaptable als diferents contextos urbans, ja que el joc és un principi universal practicat per tothom.

Playful Paradigm . Final product

Treballem conjutament amb:

IGUALADA CIUTAT JUGABLE

Aquest és un projecte pilot per a detectar reptes i oportunitats que tenim per a poder avançar com a ciutat jugable.