PLIA- PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

PLIA- PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

 

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DE LA INFÀNCIA I LA ADOLESCÈNCIA A IGUALADA

2- MAPA SOCIODEMOGRÀFIC IGUALADA 2017-2018
3- MAPA DE RECURSOS IGUALADA 2017-2018
4- MAPA DE VISIONS 2017-2018 
 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS A FAVOR DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 2017- 2018