Grup Motor - ULG

Treball de Diagnosi - Reptes i Oportunitats Igualada Ciutat Jugable

Per tal de diagnosticar les necessitats de la nostra ciutat i buscar quins son els reptes i oportunitats per avançar cap a una ciutat més amable i inclusiva amb el joc com a eina principal, comptem amb el Grup Motor.

Aquest està format per diferents agents d’entitats, organitzacions i Departaments de l’Ajuntament d’Igualada que treballen amb infants i adolescents de la ciutat, així com també en la promoció de la cohesió social, la inclusió social, els hàbits saludables i/o de la sostenibilitat.

Tots els agents que en formen part van ser convocats en una primera jornada de formació i participació el passat 12 de febrer a l’Espai Cívic Centre. Van gaudir d’una formació per treballar el concepte de ciutat jugable a càrrec de l’Emma Cortés, especialitzada en infància, joc i participació i coordinadora de projectes a l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona. Seguidament van col·laborar en una dinàmica on es va generar debat i es van identificar reptes i oportunitats d’Igualada per tal de poder avançar cap a una ciutat més amable i jugable.

Documentació

Arrel d’aquesta jornada on es van remoure molts interessos i inquietuds, s’han creat un seguit de comissions per abordar diverses necessitats compartides amb l’objectiu de teixir xarxa, organitzar-se per a realitzar actuacios conjuntes i així, avançar cap a una ciutat més jugable, amable i inclusiva per a tothom. El Departament d’Infància forma part de totes les comissions i en fa un seguiment. Les que tenim en funcionament ara mateix, son les següents:

COMISSIÓ
AGENTS
ACTUACIÓ
CALENDARI
Joc lliure a l’espai públic
Ludoteques
El Pati
Tata Inti(sector privat)
Joc Net(sector privat)
Ludomòbil: B.Sant Crist, B.Montserrat, Les Comes, Poble Sec i Parc Valldaura.
Espai creatiu: Plaça de Cal Font
17 i 24 de setembre i 8, 15 i 22 octubre
Itineraris per a tothom a la ciutat
Dept. Acció Social -GentGran
Dept. Salut
Dept. Esports
Dept. Entorn
Creació d’un plànol de la ciutat remarcant les zones verdes, els parcs infantils, els wc públics i les vies verdes amb l’objectiu que la ciutadania descobreixi i surti a passejar pels diferents districtes de la ciutat.
Inici al febrer
Parcs Inclusius
Dept. Entorn
Escola Àuria
ONCE
Dept. Acció Social – Inclusió
Dept.Gènere
Treball intern de seguiment del procés de nova creació i/o de manteniment de parcs, zones verdes i espais públics inclusius a la ciutat.
Inici al març
Participació Infantil
Consell d’infants
Govern
Escoles
Procés participatiu al llarg del curs per detactar necessitats i presentar propostes per a fer una ciuat més jugable.
Tot el curs escolar
Jornada – 4 de juny
Accions intergeneracionals
AEiG Jaume Caresmari Mª
Antònia Salvà
AE La Flama
Coral Els Verdums
CoralGatzara
Crear xarxa i suport entre les entitats de lleure i donar-se a conèixer a la ciutat pertal d’obrir-se a altres infants i joves d’Igualada. Organitzar activitats intergeneracionals per reivindicar el dret al joc.
28 de maig
Patis escolars
Dept. Ensenyament
Escoles
AFAS
Jornada de formació i assessorament per canviarla mirada pedagògica dels patis escolars, a càrrec de l’Institut d’Infància i Adolescència.
Inici al maig
Gamificació de l’espai públic
CubusGames (sector privat)
Creació d’una aplicació – gimcana tecnològica pels diferents districtes de la ciutat.
22 d’octubre