participació Infantil

El Consell d'Infants està treballant durant tot el curs!

Reptes i oportunitats

El Departament d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada impulsa un projecte pilot de ciutat jugable amb el programa “Urbact Playful Paradigm” amb la finalitat de detectar potencialitats del municipi per transformar espais i entorns idonis per als infants d’Igualada. Urbact és un programa de cooperació territorial europeu que promou a través de l’establiment de xarxes, processos d’aprenentatge i intercanvi entre ciutats, el desenvolupament urbà sostenible i la cerca de solucions pràctiques innovadores i sostenibles que promouen:

Igualada Ciutat Jugable

El Departament d’Infància desenvoluparà processos de participació infantil dins el programa “Reptes i oportunitats, Igualada ciutat jugable” a partir del  Consell Municipal d’Infants de la ciutat  com a metodologia d’intervenció dins el programa d’actuacions amb l’objectiu de dissenyar i planificar les accions amb la incorporació de la mirada de l’infant.

FASE DIAGNOSI : OBSERVACIÓ DE LA REALITAT:
-Jornada de treball del Consell Infants: introducció al concepte “Ciutat Jugable i presentació de l’eix d’animació”.

-Participació d’infants en la Jornada de Formació i taula participativa de professionals PlayFul- Reptes i Oportunitats, Igualada ciutat jugable. De la Taula Inicial de participació sorgiran propostes d’activitats comunitàries, intergeneracionals, lúdiques, esportives i familiars, de criança… on s’hi sumarà el Consell d’Infants
FASE DESCOBERTA DE L’ENTORN:
-Jornada de treball del Consell Infants : Adquirim coneixements vers la pedagogia del Joc. Aprenem i compartim la diversitat del joc i les possibilitats d’aplicar-ho a la nostra ciutat.

-Jornada de treball del Consell Infants: Sensibilització dels infants vers al joc inclusiu. Descobrirem i experimentarem dinàmiques, activitats i jocs que integrin la diversitat funcional per fomentar l’empatia i la reflexió ver les diferents capacitats i habilitats dels infants.

-Participació dels infants a la creació d’un nou espai verd a la ciutat. A partir d’una sortida amb Joc teatralitzat i experiència vivencial coneixerem la història i tradicions amb l’oli de la nostra ciutat.
FASE PLUJA D’IDEES:
-Jornada de trobada del Consell dels Infants: per traslladar la proposta d’activitats a l’aula: idees, activitats, projectes que volen desenvolupar els infants al municipi per treballar cap a una ciutat més jugable i ser els protagonistes per desenvolupar-les.
FASE ELECCIÓ DE PROPOSTES D’INTERVENCIONS:
-Jornada de treball del Consell d’infants: Sessió de votacions per part dels infants de la futura activitat/actuació que realitzarà el propi Consell d’Infants a partir de les propostes que han treballat a l’aula amb la resta de companys/es.
FASE PLANIFICACIÓ:
-Jornada de treball del Consell d’Infants : Sessió de disseny i planificació per part dels infants sobre l’activitat/projecte escollit. Organització de treball per portar-la a terme.
FASE TRASLLAT DE NECESSITATS A L'EQUIP DE GOVERN:
-Jornada de treball del Consell d’Infants: Sessions de treball de cloenda d’avaluació amb el Consell Infants sobre el procés participatiu infantil i les oportunitats i reptes d’Igualada ciutat jugable. Acte cloenda Consell Infants edició 21/22.

-Realització del Plenari municipal Infantil a l’Ajuntament Igualada per presentar les seves propostes i necessitats dins el marc del Programa Playful Ciutat Jugable, reptes i oportunitats.
FASE EXECUCIÓ:
Realització per part dels infants de l’activitat- projecte escollit per part del Consell:

• 1a projecte: JORNADA DE JOCS TRADICIONALS

• 2n projecte: PARCS PER A TOTS ELS INFANTS. Propostes d’elements inclusius per als parcs d’Igualada. Treball amb els companys/es del Consell amb l’escola Àuria.
Gener-Febrer
Febrer-Març
Febrer-Març
març
Abril-Maig
Juny
Juny

Eix d’animació amb el Consell d’Infants

Els infants són protagonistes en les diferents fases de participació infantil tot jugant  i convertint-se amb membres d’una agència secreta a la ciutat on han hagut d’observar, analitzar,proposar, planificar i executar un pla per convertir Igualada amb una ciutat més jugable.

Reproducir vídeo