ESTIUET 2024

Casal de lleure municipal

Del 22 al 28 de maig de 2024 a  www.infanciaigualada.cat

 • Places limitades
 • El primer dia només s’hi podran inscriure els infants empadronats a Igualada
 • Després de les inscripcions es podran consultar les places disponibles al Departament d’Infància (938031950/ infancia@aj-igualada.net)

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ EN LÍNIA 

 • DNI del pare, mare o tutor/a
 • Targeta de la Seguretat Social o similar
 • Una fotografia de carnet de l’infant
 • Ordre SEPA signada que genera el mateix programa d’inscripcions
 • Les 2 fitxes d’inscripcions que genera el mateix programa d’inscripcions (Fitxa Dept.Infància i Fitxa monitor/a)

*Aquesta documentació es podrà adjuntar durant 48 h. Passat aquest temps la inscripció quedarà anul·lada

Es rebrà un correu de confirmació, un cop el Departament d’Infància validi que ha rebut la documentació correcte

 

La reunió de mares i pares de l’Estiuet 2024 serà en format presencial.

Prèviament als inicis dels Casals es rebrà un correu amb el lloc, la data i horari de la reunió.

 

 

 

Del 25 de juny al 26 de juliol

 • ESCOLA GARCIA FOSSAS
 • ESCOLA DOLORS MARTÍ

 

Del 27 d’agost al 6 de setembre

 • ESCORXADOR

 

Horaris

Acollides: de 8 a 9h i de 17 a 18h

Estiuet: de 9 a 13h i de 15 a 17h

Servei de menjador o servei de carmanyola de 13 a 15h

 

 

 

Preus

Estiuet: 46 € per setmana (matí i tarda)

Menjador: 28 € per setmana, 7,50 € dia solt

Servei de carmanyola: 8 € per setmana

Servei acollida: 8 € per setmana

*Amb el preu de la inscripció està inclosa una samarreta. En el cas de voler-ne una d’extra el cost és de 4,50 €.

 

Grups

MINIS: nascuts/des del 2018 al 2020

SÚPERS: nascuts/des del 2012 al 2017

Devolució de pagaments:

– En cas d’anul·lació de l’activitat es retornarà l’import total o parcial de la taxa, segons correspongui.
– En cas de donar-se de baixa de l’activitat es retornarà el 100% de l’import, sí la baixa es comunica amb una antelació mínima de set dies naturals abans de l’inici de la mateixa.
 
Iniciada l’activitat només es retornarà en els casos següents la part proporcional que correspongui:
– En cas de malaltia i/o intervenció quirúrgica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic, que impedeixi al ciutadà continuar amb l’activitat
-La devolució s’haurà de sol·licitar i un cop aprovada per l’òrgan corresponent es retornarà l’import que correspongui mitjançant transferència bancària.
 

 

 

“Beques del Patronat Garcia Fossas per activitats d’estiu que gestiona el Departament d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada”.

Les famílies que vulgueu inscriure als vostres fills i filles a un estiu de lleure educatiu, durant el període no escolar, i necessiteu un suport econòmic per fer front a la despesa, podeu consultar la informació i fer la sol·licitud de beca al web de l’Ajuntament d’Igualada:

www.igualada.cat 

Cliqueu a “e-Tràmits” o aneu al cercador de tràmits i indiqueu “beques estiu” 

Poden ser beneficiaris dels ajuts els infants i joves entre 3 i 16 anys empadronats a Igualada.

Podeu presentar la sol·licitud:

 • telemàticament a través de la plataforma e-tràmits Igualada https://tramits.igualada.cat 
 • presencialment, a l’Oficina d’atenció ciutadana, amb cita prèvia, de dilluns a dijous en horari de 9 del matí a 6 de la tarda, i divendres i vigílies de festius en horari de 9 del matí a 2 del migdia. Pl. Ajuntament, 1. Podeu demanar cita al 93 8031950.
 • Dates de sol·licitud: del 8 d’abril al 6 de maig de 2024
 • Dates resolució: el dia 15 de maig a partir de les 12 h del matí es podrà consultar el resultat de la sol·licitud de beques a la pàgina web www.igualada.cat.

En tots els casos les persones interessades rebreu un correu electrònic amb la concessió o denegació de la beca i el motiu. En cas de no rebre el correu, truqueu al 938031950 i demaneu pel Departament d’Infància.

Podeu consultar la informació sobre les beques i totes les activitats disponibles a:

Revista Estiuet 2024 

SEGUEIX-NOS A:
 @infancia_igd
 infanciaigualada
EDICIONS ANTERIORS